Cyngerdd Clydach

Cyngerdd braf

Cafwyd cyngerdd braf iawn yn y Manor Park, Clydach, nos Fercher, Ionawr 30, 2013, ?i godi arian i Llais, y papur bro. Canodd y côr wyth o ganeuon amrywiol, gan gynnwys rhai gan Robat Arwyn, Joseph Parry, Islwyn Ffowc Elis a Karl Jenkins. Canodd Helen unawd o Er Hwylio’r Haul, Robat Arwyn. John oedd yn cyfeilio.
Helen yn disgwyl canu da
Helen a dwy o’r sopranos am fynd ati
?