Cyngerdd Gwyl Ddewi, Chwefror 27

Helen a'r côr

?

Daeth llond neuadd i fwynhau cawl a ch?n yn Nhy Tawe nos Fercher, Chwefror 27. Roedd cawl a danteithion eraill i bawb, a chafwyd eitemau o sawl math gan y côr, a Helen unwaith eto’n serennu gyda thair c?n.