Cyngerdd Nadolig

Cyngerdd Nadolig

Clive yn paratoi gwin

Clive yn paratoi gwin
Helen yn arwain y côr
Helen yn arwain y côr
Y côr yn canu
Y côr yn canu
Addurn ar y byrddau
Addurn ar y byrddau

Linda'n canu unawd

Linda’n canu unawd

Siarad brwd o gwmpas y bwrdd

Siarad brwd o gwmpas y bwrdd

Roedd nos Fercher, Rhagfyr 11 yn Nhy Tawe yn noson hyfryd.? Diolch i’r nifer dda o rai sy’n dysgu’r Gymraeg, roedd neuadd Ty Tawe’n llawn.? Canodd y côr, o dan arweiniad Helen, wyth o ganeuon y Nadolig, canodd Linda a Catrin Alun unawdau, ac adroddodd Guto, Catrin Rowlands, Janet a Helen Evans gerddi’r Nadolig.? Roedd gwledd o fwyd, diolch i aelodau’r côr, a diolch i Jenny a Clive ac eraill, roedd gwobrau raffl arbennig.? Roedd gwin cynnes i bawb, diolch eto i Clive.? John unwaith eto oedd yn cyfeilio.