Noson y Babell

Noson Garolau'r Babell
Noson Garolau’r Babell

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Noson yn y Babell

Cafodd aelodau’r côr noson braf iawn yng ngwasanaeth Carolau’r Babell, Caerfyrddin, nos Sul, Rhagfyr 8, 2013. Canodd y côr bump o garolau, a John Evans wrth y piano a’r organ.? Arweiniwyd y noson gan Helen.

Lluniau: John yn cyfeilio; Jenni a Helen E cyn y gyngerdd; Guto’n cwrdd ?’r Parch Mike Shephard, hen gyfaill iddo; rhai o’r côr cyn y canu; Linda a David wedi mwynhau; John yn cyfeilio; Helen cyn canu; Helen a’i nith yn ymarfer cyn y gyngerdd.