Cyngerdd Tabernacl Caerfyrddin

cyn y gyngerdd

Helen Gibbon cyn Cyngerdd Caerfyrddin

Cafwyd cynulleidfa dda yn y gyngerdd yn y Tabernacl, Caerfyrddin, nos Sadwrn, Tachwedd 14, 2008,? i godi arian i Ysbyty Glangwili. Canodd y cor ddetholiad o ganeuon a chafwyd eitemau gan dri o unawdwyr, gan gynnwys Helen Gibbon, Aled Hall a Glyn Morris.

Canodd y Cor Hwn yw Ty Dduw, Yr Aderyn, Adiemus, Caneuon Gosbel, Bryn Calfaria, Rwy’n dy weld yn sefyll, Popeth hardd a Tangnefeddwyr, a Benedictus gydag Aled Hall a Glyn Morris.