DATHLU GWYL DDEWI

Bu’r côr yn dathlu Gwyl Ddewi ddwy waith: y tro cyntaf gyda noson o Gawl a Ch?n yn Nhy Tawe, a’r ail dros ar y Sadwrn, yn rhan o ddathliadau Aberdewi.

Cawl a ch?n 2016

Cawl a ch?n 2016

Helen yn arwain

Helen yn arwain

Yn Nhy Tawe cafwyd gwledd o Gawl a danteithion eraill, bargen i’r rhai a ddaeth i glywed y côr.

Cafodd y côr ganu yn Stryd Rhydychen fel rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi, yn dilyn perfformiadau gan Ysgolion Lôn-las a Gellionnen, a chyn perfformiad Wynne Roberts, yr Elvis Cymraeg.

Dathliad Aberdewi

Dathliad Aberdewi

Y côr yn canu yn Stryd Rhydychen

Y côr yn canu yn Stryd Rhydychen