PLYGAIN

Bu aelodau’r côr yn cymryd rhan mewn dwy noson o ganu plygain, y naill yn Llanddarog, a’r llall yn Llandeilo.