Plygain Llandeilo

Aeth y côr i Landeilo, nos Sul, Ionawr 23, i gymryd rhan gyda deuddeg o grwpiau eraill mewn gwasanaeth Plygain. Mwynhawyd gwledd yn yr eglwys ar ôl y canu.