Cinio Nadolig

Mwynhau cinio

Mwynhaodd y côr eu cinio Nadolig ym mwyty’r Belle Vue, Abertawe, nos Sadwrn, Rhagfyr 15.  Cafwyd bwyd da a thipyn o ganu a chwmni da.