Gdansk, Ebrill 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009Cyngerdd yn yr eglwys

Cafodd y côr daith lwyddiannus iawn i Gdansk ar ôl y Pasg.

Cafwyd dwy gyngerdd, y naill yn y Brifysgol a’r llall mewn eglwys newydd yn un o’r maestrefi mawr.? Roedd y cynulleidfaoedd o gant a hanner yn y ddau le wrth eu bodd gyda’r côr, ac ar eu traed yn dilyn cymeradwyaeth frwd.

Y cor ym mharc Oliwa

Roedd y cyngherddau’n cynnwys eitemau crefyddol a Chymreig gan y côr, unawdau gan Helen Gibbon ac unawdau ar yr organ gan Fiona Gannon, gyda John Evans yn cyfeilio’n wych yn ôl ei arfer.

Helen yn mwynhau diwylliant Casiwbia

Cafodd y côr gyfle i weld rhai o uchafbwyntiau’r ardal, gan gynnwys yr hen dref, castell Malobork, yr eglwys gadeiriol ym mharc Oliwa a sgw?r Solidarnosc, a oedd ger y gwesty.

Guto a Margaret yng nghastell MarlborkCatrin a Rhian yng nghastell Malbork

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Malgorzata ym mharc Oliwa Gdansk

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe gdansk 2009

Siop Casiwbia Gdansk

Cor Ty Tawe gdansk 2009

COr Ty Tawe Gdansk 1009Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

Cor Ty Tawe Gdansk 2009

cor ty tawe Gdansk 2009

(Lluniau: Catrin, Helen, Heini)