Taith Iwerddon 199?

mewn tafarn yn Iwerddon

Un o deithiau cynnar y côr i’r Wyl Ban-geltaidd yn Tralee, (ennill wrth gwrs!) ac ambell un o’r cor yn edrych dipyn yn iau, yn eu plith Angharad, Heledd Mitchell, Ceri Anwen a John…

Iwerddon

Linda a Catrin yn edrych tua’r un oed ? nawr

y tu allan i dafarn, Iwerddon

Helen a Gwyn y tu allan i dafarn, yn gosod y safon

Iwerddon

Gwyn a Helen ar y mynydd