Barbyciw haf

Cafwyd gwledd o farbyciw haf ar Orffennaf 24, ar ôl i’r ymarferion ddod i ben.

cogyddion brwd

Tri o gogyddion brwd y barbyciw.

Does dim tystiolaeth i neb fynd yn sâl ar ôl y barbyciw, a barhaodd am ryw saith neu wyth awr.

Ar y chwith: rhywun yn cael blas ar y bwyd