Helen ar y llwyfan

Helen ar lwyfan yr Eisteddfod

Helen yng Nglyn Ebwy

Cafodd Helen Gibbon, Arweinydd Côr Ty Tawe, yr ail wobr ar yr unawd soprano yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy.? Llongyfarchiadau mawr iddi!